Ma 2021. január 15., péntek, Lóránt és Loránd napja van. Holnap Gusztáv napja lesz.

TÁMOP-projekt

  • PDF

Összefoglaló

Sándorfalva és Dóc konzorciumot alkotva dolgozta ki projektjét és nyújtotta  be a „Tudásdepó-Expressz” – a könyvtári hálózta nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében; Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés” c. pályázati kiírásra, amely a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében került meghirdetésre.

A két település könyvtárhasználóinak aránya: 7,33%, amely a korábbi évekhez képest kismértékű csökkenést mutat. A használók számának növelése érdekében könyvtárhasználat népszerűsítő kampányt folytatunk le. Interaktív honlapot hozunk létre, fejlesztjük az adatbázist. Online-szolgáltatásokat indítunk. A könyvtári munkatársak 2 különböző (60,90órás) képzésen és 120órás angol nyelvtanfolyamon vesznek részt. A közhasznú és helytörténeti információkat hozzáférhetővé tesszük a honlapon. A projekt célja: a könyvtári rendszer hatásfokának a növelése, az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges feltételek biztosítása; a könyvtári látogatók –elsősorban a 14 éven aluliak és távhasználók– számának növelése; a kultúra széleskörű hozzáférésének helyben biztosítása. Projekt keretében partneri megállapodást kötünk a Pallavicini S. Iskolával.

 

Projektünk célja:

A Petőfi Emlékkönyvtár és a Dóci Községi Könyvtár ÁTFOGÓ CÉLJA, minőségi közszolgáltatást megvalósító rendszer létrehozása, és hogy szolgáltatásaival megfeleljen a következőknek: „A könyvtárak a formális oktatáson kívüli képzés (akár önképzés) ismert és gyakran használt helyszínei, eszközei a lakosság valamennyi csoportja számára. A könyvtárak szolgáltatásai az iskolarendszerű oktatásban nélkülözhetetlen kiegészítő és támogató szerepet töltenek be, egyben – az egész életen át tartó tanulás és a felnőttképzés helyszíneiként–célzott programokkal és projektekkel támogatják az olvasási kultúra fejlesztését a kora gyermekkortól kezdve, atipikus képzési lehetőséget nyújtva a könyvtárhasználóknak /TIOP3.prioritás/”

Ahhoz, hogy a két könyvtár nélkülözhetetlen szerepet töltsön be a formális és informális tanulás támogatásában, a könyvtári szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztése szükséges. Céljaink megfogalmazásához kérdőíves felmérést készítettünk és külső tanulmányokat (Portál Program; Könyvtári fejlesztési koncepció; TÁMOP; A kulturális modernizáció irányai; Sándorfalva Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója) elemeztünk.

 

KÖZVETLEN CÉL: Minőségi szolgáltatások megteremtésével, a könyvtári humánerőforrás képzésével, valamint a könyvtári szolgáltatásokat népszerűsítő programokkal és kiadványokkal célunk, a könyvtári rendszer hatásfokának a növelése, a minőségi oktatás és az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges feltételek biztosítása. A könyvtári adatbázis-fejlesztéssel célunk, hogy hatékonyabbá váljon a könyvek feldolgozása, az adatbázis kezelése. Online-szolgáltatások kialakításával a könyvtári épülettől és nyitvatartási időtől függetlenül biztosítunk hozzáférést egyes dokumentumokhoz, információhoz és szolgáltatásokhoz.

 

KÖZVETETT CÉL: a könyvtári látogatók látogatási idejének a növelése, és a látogatók számának – azon belül elsősorban a 14 éven aluliak számának – növelése. A kultúra széleskörű hozzáférésének helyben biztosítása.

 

A pályázat nyert (TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0052) és a két önkormányzat összesen 16.486.132 Ft európai uniós támogatásban részesült.

 

A projekt keretében könyvtárhasználat népszerűsítő kampányt folytatunk le a két településen. Ennek keretében felolvasó esteket, és egyéb kulturális eseményeket rendezünk. Interaktív honlapot hozunk létre, fejlesztjük az elektronikus adatbázist. Online-szolgáltatásokat indítunk. A minőségi szolgáltatás érdekében a könyvtári munkatársak képzésen vesznek részt.

 

A fejlesztés célja az olvasás és a könyvtárhasználat népszerűsítése, a dóci valamint a sándorfalvi nyilvános könyvtár közötti együttműködés elmélyítése, a gyermekek körében az olvasás népszerűsítése és a könyvtár használat megismertetése.

 

A projekt keretében megvalósuló ingyenes rendezvényekre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Itt vagy TÁMOP-projekt